<< September October 2020 November >>
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
28.9. 29.9. 30.9. 1.10. 2.10. 3.10. 4.10.
       
09:00 Friday coffee In5 Out1
   
5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10.
       
09:00 Friday coffee In4 Out0
   
12.10. 13.10. 14.10. 15.10. 16.10. 17.10. 18.10.
       
09:00 Friday coffee In6 Out1
   
19.10. 20.10. 21.10. 22.10. 23.10. 24.10. 25.10.
       
09:00 Friday coffee In3 Out1
   
26.10. 27.10. 28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 1.11.
       
09:00 Friday coffee In5 Out0